Energetska učinkovitost

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Energetska učinkovitost

Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje. Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana tako da tijekom uporabe ispunjava propisane zahtjeve energetske učinkovitosti. Svaka zgrada, ovisno o vrsti i namjeni, mora biti projektirana i izgrađena tako da je moguće bez značajnih troškova osigurati individualno mjerenje potrošnje energije, energenata i vode s mogućnošću daljinskog očitanja za pojedine posebne dijelove zgrade.

Zahtjeve energetske učinkovitosti pojedinih vrsta zgrada propisuje tehničkim propisom ministar, a oni uključuju:

- minimalne zahtjeve za energetska svojstva zgrade i njezinih posebnih dijelova,
- način izračuna energetskog svojstva zgrade
- minimalni obvezni udio obnovljivih izvora u ukupnoj potrošnji energije zgrade,
- kriterije za zgrade gotovo nulte energije,
- sadržaj elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom te
- druge zahtjeve vezane uz energetsku učinkovitost zgrade
- kao i dostavu izvješća Europskoj komisiji vezano za pretpostavke, izračune i rezultate troškovno optimalnih analiza

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost svake godine objavljuje natječaj za subvencioniranje u fasada:

Fond, odnosno država, kroz natječaje subvencionira obnovu fasada i do 80%. Za dobivanje tih sredstava ipak je potrebno angažirati  projektanta, odnosno ovlaštenog certifikatora - http://www.fasade.hr/index.php/kontakt, kako bi pripremio projekt fasade.

Za sve upite, nejasnoće i prijedloge slobodno nas kontaktirajte na Robur d.o.o., jer  raspoložemo licencom Ministarstva graditeljstva za certificiranje objekata i to modul 1 i modul 2 -  http://www.robur.hr