Iskoristite sufinanciranje za energetsku obnovu obiteljske kuće

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

kuca

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

No, što je obiteljska kuća? Pod pojmom 'obiteljska kuća' smatra se zgrada u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje te zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: da ima najviše tri stambene jedinice ili da ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2. U programu mogu sudjelovati samo zakonito izgrađene obiteljske kuće.

Vlada RH preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima subvencionira energetsku obnovu obiteljskih kuća. Detaljan popis dokumentacije te uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju propisuju se javnim pozivom na mrežnim stranicama Fonda www.fzoeu.hr.

Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine donijela je Vlada Republike Hrvatske 27. ožujka 2014. godine. Ciljevi Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu RH, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.

Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. dostupno 100 milijuna eura, od čega je oko 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća.
Što se sufinancira?

1. Zamjena vanjske stolarije
2. Toplinska zaštita ovojnice grijanog prostora
3. Ugradnja kondenzacijskog plinskog kotla
4. Ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije - sunčanih toplinskih pretvarača (kolektora), kotlova na biomasu, dizalica topline, fotonaponskih pretvarača

U 2016. godini je program sufinanciranja dodatno prilagođen, zbog korištenja sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. U ovom trenutku nisu još poznati svi elementi prilagođenog programa...

Za sve informacije kako možete poboljšati energetsku učinkovitost svoje kuće javite se na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.