Energetska obnova višestambenih zgrada

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Energetska obnova višestambenih zgrada

 

energetska obnova višestambene zgrade

 

Vlada Republike Hrvatske je u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja u srpnju 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada od 2014. do 2020. godine čije provedbeno tijelo je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Budžet prvog poziva dostupan prijaviteljima je 147.440.000 kuna, a projekti obnove će biti sufinancirani sa 60%, neovisno o lokaciji,uz ograničenje maksimalnog iznosa poticaja na 13 milijuna kuna po projektu. Energetski pregledi i izrada energetskih certifikata te izrada projektne dokumentacije će biti sufinancirani s 85%.

Uvjeti za prijavu:

- prijaviti se mogu isključivo cijele zgrade (arhitektonske cjeline), ne i pojedinačni ulazi
- zgrade ne smiju biti pojedinačno zaštićeno kulturno dobro
- projekti moraju ostvariti više od 50% ušteda energije potrebne za zagrijavanje prostora (Qhn,d)
- 66% zgrade mora biti stambene namjene, a negrijani nadzemni prostor ne smije biti više od 25% površine (hodnici i sl… - u to ne ulaze podzemni dijelovi zgrade)
- mogu se prijaviti zgrade D razreda ili lošije ako su smještene na kontinentu, odnosno C razreda i lošije ako se nalaze u primorju (55% zgrada se nalazi u C razredu)
- nužna je odgovarajuća suglasnost suvlasnika (natpolovična većina, sukladno članku 29. Zakona o energetskoj učinkovitosti, NN 127/14
- prilikom prijave je potrebno imati energetski pregled i certifikat te glavni projekt  - za koje će biti odobreno retroaktivno sufinanciranje od 85% (uz ograničenje maksimalnog iznosa) ukoliko su izrađeni kasnije od 1.1.2014. godine i usklađeni sa tehničkim uvjetima natječaja
- prijave se rangiraju po broju ostvarenih bodova, kriteriji za bodovanje su, između ostalog, smanjenje potrebe za toplinskom energijom po uloženoj kuni odobrenog iznosa, broj stanova, energetski razred, starost zgrade, planirana ušteda energije, smanjenje CO2 emisija, spremnost projekta za provedbu (sklopljeni ugovori s izvođačima za radove, s bankom za kreditiranje) i slično
- dodatni bodovi se daju projektima koji uključuju korištenje obnovljivih izvora energije te zamjenu energenta za grijanje

Naša tvrtka obavlja djelatnosti energetskog pregleda i certifikata te izrade glavnog projekta te sve prateće dokumentacije potrebne za prijavu u Program energetske obnove višestambenih zgrada.

Za sva dodatna pitanja slobodno nas kontaktirajte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..