Energetski certifikat ovlaštenje

Zagreb
Tina Ujevića 5

098/909-5334
info@robur.hr

FASADA

Energetski certifikat - ovlaštenje

Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi provodi fizička ili pravna osoba koja za to ima ovlaštenje Ministarstva na rok od 5 godina.

Ovlaštenje za EC I EPZ daje se za:

1. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s jednostavnim tehničkim sustavom
2. energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom ili
a) Obuhvaća i pod EC I EPZ s JTS
b) Obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako je ovlaštenje dano fizičkoj osobi strojarske struke.
3. energetski pregled zgrade sa složenim tehničkim sustavom.
a) Obuhvaća i ovlaštenje za redoviti pregled SusGrijHlađKlim u zgradi ako je ovlaštenje dano fizičkoj osobi strojarske struke.

Ovlaštenje se daje fizičkoj osobi koja:

1. ima  završen  diplomski  sveučilišni  studij  arhitektonske,  građevinske,  strojarske  ili elektrotehničke struke ili  specijalistički diplomski stručni studij arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke  struke i koja je tijekom studija stekla najmanje 300 ECTS bodova

2. ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili dvije godine radnog iskustva uprojektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija iz točke 1.

3. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti i
4. je završila odgovarajući program stručnog osposobljavanja Modul 1, odnosno Modul 2

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s JTS, daje se i fizičkoj osobi koja:

1. ima završen PSveS, odnosno PStrS ARH ,GRAĐ, STR ILI EL struke
2. ima  najmanje deset godina radnog iskustva u struci ili pet godina radnog iskustva u projektiranju i/ili stručnom nadzoru građenja, nakon završetka studija iz Točke 1.

3. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti i
4. je završila odgovarajući program stručnog osposobljavanja

Ovlaštenje se daje pravnoj osobi koja:

1. je registrirana za djelatnost energetskog certificiranja i energetskog pregleda zgrade
2. ima u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme zaposlenu mininamlno jednu osobu koja ispunjava uvjete
3. ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

Ovlaštenje za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade s JST daje se fizičkoj osobi koja ispunjava gore navedene uvjete i koja je uspješno završila program stručnog osposobljavanja Modul 1 odnosno pravnoj osobi koja zapošljava najmanje jednu fizičku osobu koja je uspješno završila navedeni program osposobljavanja.

Ovlaštena osoba dužna je:

1. voditi evidenciju o izdanim energetskim certifikatima, obavljenim EPZ i redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
2. dostavljati Ministarstvu izdane energetske certifikate te izviješća o EPZ i redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
3. čuvati dokumentaciju o tome najmanje deset godina i
4. stručno se usavršavati